Boerderijenboeken

BOERDERIJENBOEKBOEK ZUIDWOLDE deel 10: Rabbinge en Wildenberg
Vrijdag 22 april j.l. heeft Oudheidkamer Zuidwolde het 10e deel van de reeks “De Boerderijen van Zuidwolde’ gepresenteerd. In dit deel behandelen de auteurs Henk Bartelds en Jannes Scheper eerst de boerderijen op Rabbinge en Wildenberg, twee laatmiddeleeuwse nederzettingen in het Reestdal. In het derde hoofdstuk komen de ontginningsboerderijen aan de Nieuwe Dijk aan de orde, voor zover gelegen in het Rabbingerveld en het veld van Wildenberg. Deze laatste gebieden worden heden ten dage vaak als Nolderveld op de kaart gezet, maar tot Nolde hebben zij nooit behoord.
De ontginningen aan de Nieuwe Dijk hebben de aanblik van het gebied tot zo’n halve eeuw geleden sterk veranderd, van natuur naar agrarisch gebied. Daarna kwam opnieuw een grote verandering op gang de andere kant op en werden grote delen van het gebied teruggegeven aan de natuur. Het resultaat is geweest dat vandaag de dag nog slechts twee melkveehouders in het beschreven gebied actief zijn. Daarnaast zijn er nog een tweetal beheerboerderijen van Stichting ‘Het Drents Landschap’ aanwezig.
De beschrijving van de boerderijen en hun bewoners wordt afgewisseld met een aantal toegiften. Daarin wordt onder meer verhaald van de poging om een korenmolen op Wildenberg te stichten en komt de vraag op of de vermelding van een ‘genevercoper’ op Rabbinge betekende dat er hier ooit een herberg of kroeg is geweest. Ook komt het ‘bruggetje van Bartje’ aan de orde en de ‘spooklanding’ van een Duits vliegtuig aan de Nieuwe Dijk.

13 november 2023

correctie fort

Dini van den Berg van Pieperij 13 heeft het boerderijenboek Bloemberg gekocht. Zij heeft aan Jannes Scheper doorgegeven dat de bij boerderij Bloemberg 20 geplaatste foto […]
21 september 2023

Boerderijenboek Fort

Donderdag 21 september heeft Oudheidkamer Zuidwolde het 13e deel van de reeks “De Boerderijen van Zuidwolde’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd in het dorpshuis De Snikke […]
13 april 2023

Boerderijenboek 11: Bloemberg

BOERDERIJENBOEK ZUIDWOLDE: deel 11: BLOEMBERG Wederom heeft de Oudheidkamer Zuidwolde een deel kunnen toevoegen aan de serie ‘De Boerderijen van Zuidwolde’. In dit deel 11 beschrijven […]
12 april 2023

Boerderijenboek 12: Pieperij en ’t Hol

BOERDERIJENBOEK ZUIDWOLDE: deel 12:Pieperij en  ’t Hol  Woensdag 5 april werd onder een strakblauwe hemel op boerderij Pieperij 7 het 12e deel van de reeks ‘De […]
27 april 2022

Rabbinge & Wildenberg

Vrijdag 22 april j.l. heeft Oudheidkamer Zuidwolde het 10e deel van de reeks “De Boerderijen van Zuidwolde’ gepresenteerd. In dit deel behandelen de auteurs Henk Bartelds en […]
23 juni 2021

Drogteropslagen ,het buitengebied

Op woensdag 23 juni 2021 is het negende deel van het Boerderijenboek van Zuidwolde verschenen. In dit deel beschrijven Henk van Goor en Jan Kwant het […]
26 januari 2021

Boerderijenboek 8: Drogteropslagen I

BOERDERIJENBOEKBOEK ZUIDWOLDE UITGEBREID MET DEEL OVER DROGTEROPSLAGEN Op woensdag 26 januari is het achtste deel van het Boerderijenboek van Zuidwolde verschenen. In dit deel beschrijven Henk […]
1 juli 2020

Boerderijenboek 7: Schrapveen

Op 1 juli  is het 7e deel ” Schrapveen ” van het boerderijenboek Zuidwolde  gepresenteerd in het dorpshuis in Linde . Dit boek werd door Lucas […]
14 december 2019

Boerderijenboek 6: Paardenlanden

  Dit boek kost  15 Euro(porto 20 euro) en is te koop  van af 18 dec.via het secretariaat van de oudheidkamer Jenny  Tolman info@oudheidkamerzuidwolde.nl telf 0528 […]