Regelmatig organiseert de oudheidkamer evenementen, zoals lezingen, wandelingen en het bekende Kiekies Kiek’n, waarbij u een blik kunt werpen in ons fotoarchief. Deelname is over het algemeen gratis. Hieronder ziet u welke evenementen er zijn gepland.

Laatste berichten

  • Jaar vergadering oudheidskamer
    vereniging Vrienden van de Oudheidkamer Zuidwolde. Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 29 april 2024 in De Wemme, Burg. Tonckensstraat […]
  • correctie fort
    Dini van den Berg van Pieperij 13 heeft het boerderijenboek Bloemberg gekocht. Zij heeft aan Jannes Scheper doorgegeven dat de bij boerderij Bloemberg 20 geplaatste foto […]
  • de Grote Wolder Geschiedenis Quiz
    Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd op het terrein van de geschiedenis. De vier historische clubs van De […]