• De Oudheidkamer Zuidwolde is opgericht in 1983.
  • De Oudheidkamer begon met 50 leden maar dat zijn er inmiddels ruim 500.
  • In maart 1988 werd in Zuidwolde het Cultuur-Historisch Museum ‘De Wemme’ geopend. Hier hebben wij archief- en kantoorruimte en organiseren we onze activiteiten.

Wat is het doel van de Vereniging?

  • Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de (voormalige) gemeente Zuidwolde en haar bevolking.
  • Het behoud van voorwerpen die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis.
  • Het behoud en het in goede staat houden van de in Zuidwolde aanwezig monumenten.

Waar streeft de Vereniging naar?

  • Het geven van bekendheid aan de historie van Zuidwolde ten behoeve van burgers, verenigingen en instellingen.
  • Het adviseren van het gemeentebestuur van De Wolden inzake beleid en uitvoering op cultuurhistorisch gebied.
  • Samenwerking met plaatselijke organisaties.
  • Deelname aan werkgroepen en contacten met andere historische verenigingen in de regio.
Contributie

  • De contributie bedraagt slechts € 13,00 per jaar (€ 12,00 bij automatische incasso). U ontvangt hiervoor ons tijdschrift Mandiêlig en twee toegangsbewijzen voor CHM ‘De Wemme’.

Gegevens bestuur:

Voorzitter

Bert Steenbergen, De Stuw 14 7921 VJ Zuidwolde, tel: 0528-372276

Secretaris

 

Penningmeester

Hendrik van ’t Zand, Hoofdstraat 113b 7921 AG Zuidwolde, tel: 0528-372345

Leden:

Jan Rozema, Jan Westerhuisstraat 12 7924 RE Veeningen, tel: 0528-391313

Roelie Osinga, Ten Utlodreef 7 7921 HN Zuidwolde, tel:0528-372759

Anneke van Vliet   De Marsen 17  7921 HS  Zuidwolde  telf 0528 373168

Janneke Zwiers Middelveenseweg 11 7921RM Zuidwolde telf 0625340668

Emailadres: info@oudheidkamerzuidwolde.nl

Lid worden

Waardeert u het werk van de Oudheidkamer? Word dan lid. Voor € 13 per jaar ontvangt u het blad “Mandiêlig” en twee toegangsbewijzen voor het cultureel-historisch museum “De Wemme”.

Lid worden