Boeken

De Oudheidkamer Zuidwolde is uitgever van diverse boeken. Op de pagina boeken vindt u een overzicht van de tot nu toe verschenen boeken.

Bestellingen kunnen via mail worden gericht aan:  info@oudheidkamerzuidwolde.nl .

Mandiêlig

Het blad Mandiêlig is een uitgave van de Vereniging Vrienden van de Oudheidkamer Zuidwolde. Het blad verscheen voor het eerst in 1986 en verschijnt sindsdien drie keer per jaar.

Het blad heeft de naam “Mandiêlig” gekregen, wat gemeenschappelijk bezit betekent. Daarmee willen we aangeven dat het verleden van ons allemaal is, dat het Zuidwolde van nu gemaakt is door de Zuidwoldigers van toen.

Aanleiding voor het uitgeven van de Mandiêlig was de stijgende belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis. Gebleken was dat steeds meer mensen iets wilden weten over het verleden van het eigen dorp en de omgeving. Tot op de dag van vandaag wordt de Mandiêlig uitgegeven en is een blad waarin actieve amateur- en beroepshistorici allerhande artikelen en mededelingen omtrent de historie van de voormalige gemeente Zuidwolde en haar inwoners kunnen publiceren.

Belangrijk doel was en is het stimuleren van de belangstelling voor het zo boeiende verleden van de voormalige gemeente Zuidwolde.

 

In het eerste nummer waren de volgende onderwerpen opgenomen:

Bij het eerste nummer van Mandiêlig (Bert Steenbergen)
Zuidwoldiger lied (Jan Plas)
Het geslacht Steenbergen
Veldnamen
Enkele gegevens over de geschiedenis van het gehucht Schottershuizen (H. van Goor)

 

In het archief van Mandiêlig kunt u de onderwerpen van alle uitgekomen Mandiêligs bekijken.

 

De redactie bestaat momenteel alleen uit Bert Steenbergen.

Redactieadres Mandiêlig:
Redactie Mandiêlig
De Stuw 14
7921 VJ  Zuidwolde

E-mail:     

redactie@oudheidkamerzuidwolde.nl

 

Recente losse nummers zijn verkrijgbaar bij de redactie a € 5.00 per stuk (exclusief  verzendkosten).

Laatste boeken

  • correctie fort
    Dini van den Berg van Pieperij 13 heeft het boerderijenboek Bloemberg gekocht. Zij heeft aan Jannes Scheper doorgegeven dat de bij boerderij Bloemberg 20 geplaatste foto […]
  • Boerderijenboek Fort
    Donderdag 21 september heeft Oudheidkamer Zuidwolde het 13e deel van de reeks “De Boerderijen van Zuidwolde’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd in het dorpshuis De Snikke […]
  • Boerderijenboek 11: Bloemberg
    BOERDERIJENBOEK ZUIDWOLDE: deel 11: BLOEMBERG Wederom heeft de Oudheidkamer Zuidwolde een deel kunnen toevoegen aan de serie ‘De Boerderijen van Zuidwolde’. In dit deel 11 beschrijven […]