Publicaties

Boeken

De Oudheidkamer Zuidwolde is uitgever van diverse boeken. Op de pagina boeken vindt u een overzicht van de tot nu toe verschenen boeken.

Bestellingen kunnen via mail worden gericht aan:  info@oudheidkamerzuidwolde.nl .

Mandiêlig

Het blad Mandiêlig is een uitgave van de Vereniging Vrienden van de Oudheidkamer Zuidwolde. Het blad verscheen voor het eerst in 1986 en verschijnt sindsdien drie keer per jaar.

Het blad heeft de naam “Mandiêlig” gekregen, wat gemeenschappelijk bezit betekent. Daarmee willen we aangeven dat het verleden van ons allemaal is, dat het Zuidwolde van nu gemaakt is door de Zuidwoldigers van toen.

Aanleiding voor het uitgeven van de Mandiêlig was de stijgende belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis. Gebleken was dat steeds meer mensen iets wilden weten over het verleden van het eigen dorp en de omgeving. Tot op de dag van vandaag wordt de Mandiêlig uitgegeven en is een blad waarin actieve amateur- en beroepshistorici allerhande artikelen en mededelingen omtrent de historie van de voormalige gemeente Zuidwolde en haar inwoners kunnen publiceren.

Belangrijk doel was en is het stimuleren van de belangstelling voor het zo boeiende verleden van de voormalige gemeente Zuidwolde.

 

In het eerste nummer waren de volgende onderwerpen opgenomen:

Bij het eerste nummer van Mandiêlig (Bert Steenbergen)
Zuidwoldiger lied (Jan Plas)
Het geslacht Steenbergen
Veldnamen
Enkele gegevens over de geschiedenis van het gehucht Schottershuizen (H. van Goor)

 

In het archief van Mandiêlig kunt u de onderwerpen van alle uitgekomen Mandiêligs bekijken.

 

De redactie bestaat momenteel alleen uit Bert Steenbergen.

Redactieadres Mandiêlig:
Redactie Mandiêlig
De Stuw 14
7921 VJ  Zuidwolde

E-mail:     

redactie@oudheidkamerzuidwolde.nl

 

Recente losse nummers zijn verkrijgbaar bij de redactie a € 5.00 per stuk (exclusief  verzendkosten).

Laatste boeken

  • Drogteropslagen ,het buitengebied
    Op woensdag 23 juni 2021 is het negende deel van het Boerderijenboek van Zuidwolde verschenen. In dit deel beschrijven Henk van Goor en Jan Kwant het […]
  • Zuidwolde in oorlogstijd 1940-1945
    10 april 1945 is de dag dat Zuidwolde officieel bevrijd werd verklaard van de Duitse bezetter. Ter gelegenheid van de 75e herdenking daarvan geeft Oudheidkamer Zuidwolde […]
  • Linde, het dorp dat wandelde
    Het boek is geschreven ter ere van het het 150 jarig bestaan van de school te Linde. De oudst bekende vermelding van “Linde” dateert uit een brief van 1491. Dit Linde lag langs de weg Zuidwolde – Ommen, om en nabij de huidige wegsplitsing Ommerweg – Linderweg. In de volksmond is deze plek al generaties lang bekend als “de hoek van Linde”. De omvang van dit gehucht Linde was en bleef bescheiden, enkele boerderijen en een paar arbeiderswoningen.