Welkom bij Oudheidkamer Zuidwolde

Zuidwolde heeft een lange historie. Voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in onze omgeving. In 1275 wordt de naam Suthwalda  voor het eerst schriftelijk vermeld. En al hebben er geen grote veldslagen plaatsgevonden en is het aantal Zuidwoldigers met meer dan regionale bekendheid gering gebleven, toch is er nog veel dat aan een interessant verleden herinnert.

De Oudheidkamer Zuidwolde koestert dat verleden, maar probeert ook de kennis daarover voortdurend uit te breiden. En met tal van activiteiten maakt de Oudheidkamer Zuidwolde het verleden zichtbaar voor een breed publiek.

Mandiêlig

Het blad Mandiêlig is een uitgave van de Vereniging Vrienden van de Oudheidkamer Zuidwolde. Het blad verscheen voor het eerst in 1986 en verschijnt sindsdien drie keer per jaar.

Het blad heeft de naam “Mandiêlig” gekregen, wat gemeenschappelijk bezit betekent. Daarmee willen we aangeven dat het verleden van ons allemaal is, dat het Zuidwolde van nu gemaakt is door de Zuidwoldigers van toen.

Lees meer over Mandiêlig

Nieuws

Agenda

Lid worden

Waardeert u het werk van de Oudheidkamer? Word dan lid. Voor € 13 per jaar ontvangt u het blad “Mandiêlig” en twee toegangsbewijzen voor het cultureel-historisch museum “De Wemme”.

Lid worden