U kunt de Oudheidskamer steunen door lid te worden van de Vereniging “Vrienden van de Oudheidkamer”.

De contributie bedraagt EUR 13,00 per jaar. U ontvangt daarvoor het blad “Mandiêlig” en twee toegangsbewijzen voor het cultureel-historisch museum “De Wemme”, Burg. Tonckensstraat 49 te Zuidwolde.

Aanmelding kan geschieden door overmaking van de contributie naar onze rekening bij Rabobank, rekeningnummer NL 32 RABO 0376 2247 46.

Ook kunt u zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een acceptgirokaart.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode + woonplaats (verplicht)

Eventuele opmerkingen

Spambeveiliging: typ deze letters in het onderstaande veld

captcha