Linde, het dorp dat wandelde

Het boek
Het boek is geschreven ter ere van het het 150 jarig bestaan van de school te Linde.
 
De oudst bekende vermelding van “Linde” dateert uit een brief van 1491. Dit Linde lag langs de weg Zuidwolde – Ommen, om en nabij de huidige wegsplitsing Ommerweg – Linderweg. In de volksmond is deze plek al generaties lang bekend als “de hoek van Linde”. De omvang van dit gehucht Linde was en bleef bescheiden, enkele boerderijen en een paar arbeiderswoningen.In 1825 bouwde de gemeente tussen Linde en Nolde een winterbijschooltje, bestemd voor het onderwijs van de jeugd uit beide buurtschappen.
 
Na verloop van tijd kwam ook uit het gebied van de Paardelanden een verzoek om onderwijs. Na de nodige perikelen besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe school, waar het gehele jaar onderwijs werd gegeven.Gekozen werd een plaats “Aan den Dijk (weg) tusschen den Wittenberg en het buurtschap “Linde”. Dit was het centrale punt tussen Linde, Nolde en de Paardelanden. Aldus verrees in 1847 de nieuwe school op globaal de huidige plaats. Bij de school kwam een hoofdenwoning, een café en een smederij volgde. Een paar boerderijen werden gebouwd; er kwam een bakkerij met kruidenierswinkel en een enkele burgerwoning werd gesticht. Op deze wijze ontstond rond de school een kleine kern met dorpskenmerken. Het verkreeg eveneens de naam Linde.
 
Zo wandelde het zwaartepunt van Linde van zijn oorspronkelijke ligging “op de hoek” naar zijn huidige plaats.
 
De redactiecommissie
De redactiecommissie bestond uit Steven van Gijssel (1920), Willem Gruppen (1934), Rieks Hoorn (1934), Willem de Boer (1935), Bert Steenbergen (1953) en Ria Dekker (1965).
 
Prijs:  € 15,00 (+ € 2,00 verzendkosten)

Sorry, comments are closed for this post.