Boeken uitgegeven door de Oudheidkamer Zuidwolde

Bestellingen kunnen via mail worden gericht aan:  info@oudheidkamerzuidwolde.nl .

Linde, het dorp dat wandelde

Het boek is geschreven ter ere van het het 150 jarig bestaan van de school te Linde. De oudst bekende vermelding van “Linde” dateert uit een brief van 1491. Dit Linde lag langs de weg Zuidwolde – Ommen, om en nabij de huidige wegsplitsing Ommerweg – Linderweg. In de volksmond is deze plek al generaties lang bekend als “de hoek van Linde”. De omvang van dit gehucht Linde was en bleef bescheiden, enkele boerderijen en een paar arbeiderswoningen.

lees meer...

Van Wheem tot Wemme

Een bonte verzameling verhalen en gedichten in de loop der jaren bijeengeschreven door Johannes Hooijer. Het boek is uitgegeven ten behoeve van de wederopbouw van de afgebrande Wemme.

lees meer...

Familieboek Wemmenhove

Stamboom en beschrijving van de familie Wemmenhove, Wimmenhove, Wimmenhoeve, Wemmenhoeve 1600 – 1996.

lees meer...